Cơ sở Thịt hun khói huệ tâm măng đen

Địa chỉ: Chợ Kon Plông, Khu du lịch Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum

MST: 38E8000752

Điện thoại: 0975.855.197 (Mrs. Huệ) – Góp ý chất lượng sản phẩm: 0975.558.5I8

Email: thithunkhoimangden@gmail.com

Website: https://thithunkhoimangden.comhttps://dacsanmangden.com – https://thithunkhoi.com

Fanpage: fb.com/thithunkhoimangden